Алгоритм проведення моніторингу якості дошкільної освіти в ДНЗ «Журавлик»

1. Ретельно опрацювати лист МОН від 06.11.2015 №1\9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» та Методичні рекомендації щодо оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі.

2. Видати наказ про проведення моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти у ДНЗ.

3. Скласти План проведення моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти.

4. Опрацювати Інструкцію до кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку.

5. Роздрукувати бланки Протоколів оцінювання рівня розвитку дитини (за кількістю дітей у групі).

6. Визначити основні методи педагогічного оцінювання рівня розвитку дитини та діагностичний інструментарій (дидактичні ігри, індивідуальні картки, предметні та сюжетні картинки, схеми, малюнки тощо).

7. Заповнити бланки протоколів на кожну дитину з результатами оцінювання її рівня розвитку.

8. Результати оцінювання занести у Програму та визначити сумарний кінцевий показник рівня розвиненості та вихованості кожної дитини.

9. Визначити кінцевий показник виконання державних стандартів дошкільної освіти та якості надання освітніх послуг у ДНЗ в цілому.

10. Скласти аналітичний Звіт за результатами моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти у ДНЗ на кінець навчального року.

11. Видати наказ за результатами проведення моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти у ДНЗ.

Оцінка досягнень проводиться за рівнями:

– Високий – показник проявляється повною мірою, дитина має глибокі системні знання та практичні вміння;

– Достатній – показник проявляється частково й ситуативно, дитина має достатні, але не глибокі знання, чекає підтримки від дорослого;

– Середній – показник проявляється вкрай рідко, знання та практичні вміння дуже обмежені та безсистемні;

– Низький – повна відсутність прояву, відсутність знань та практичних вмінь.

Головна мета такої системи оцінювання досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого року. Результати досягнень дітей дають змогу зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею.

Результати моніторингу

Примірного переліку ігрового та навчально – дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2017 року №1633.

Згідно наказу по Капустинському ДНЗ від 27. 09 . 2020 року №38ОД Про організацію та проведення моніторингового дослідження було проведено діагностування сформованості освітніх компетенцій дітей старшого дошкільного віку. Були отримані такі результати – 6 дітей мають достатній рівень сформованості.