Відповідно п 6. «Положення про дошкільний навчальний заклад» прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

  1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють що до влаштування дитини до дитячого закладу.
  2. Медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
  3.  Довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.
  4. Ксерокопію свідоцтва про народження дитини.
  5. При наявності пільг – документи, що їх підтверджують.
  6. Питання про відвідування дошкільного закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією при закладі охорони здоров”я, довідка якої надається у дошкільний заклад.

Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

  • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;
  • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період  (75 днів).

Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.