Організація дитячої діяльності в “Журавлику” базується на самостійності та інтересах дитини, свободі вибору розвивального та ігрового матеріалу, передбачає свободу руху, що є одним із шляхів розкриття генетично закладеного потенціалу дитини – потреби бути в русі.
Одна із основних проблем сьогодення – створення умов для своєчасного повноцінного фізичного, психічного та духовного розвитку кожної дитини.
Пріоритетний напрямок роботи закладу художньо-естетичний.
Одним із засобів реалізації напрямків роботи є робота гуртка «Кольорові долоньки”

 

Значна увага педагогічним колективом приділяється фізичному вихованню. Спрямованість цього процесу полягає у забезпеченні успішного фізичного розвитку дітей, зміцненні їхнього здоров’я, формуванні рухових навичок, розвитку фізичних якостей, вихованні інтересів до різних видів рухової активності.
Велика увага приділяється впровадження сучасних здоров’язберігаючих технологій 
В організації навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку наш колектив забезпечує організовану життєдіяльність дітей у створеному для цього розвивальному просторі з обов’язковим включенням наступних видів діяльності:
  • ігрової;
  • навчально-пізнавальної
  • трудової
  • комунікативно-мовленневої
  • художньої
  • рухової